Nyheder & Links

Links

Socialstyrelsen:

Samarbejde med børnehusene 

Nordiske/internationale samarbejdspartnere

ISPCAN – International society for prevention of child abuse and neglect  

Udviklings- og formidlingscentre

Socialt udviklingscenterVISO – den Nationale Videns- og SpecialrådgivningsorganisationSISO – national vidensfunktion vedr. vold og overgreb 

Foreninger og organisationer

Red BarnetBørnerådet www.brd.dkBørnesagens fællesråd Børns vilkår

Gode råd og nyttig viden, hvis du har seksuelle tanker om børn

Red Barnet – CTRL

Links til relevant materiale

Ny vidensopsamling fra Socialstyrelsen om børn og unge med grænseoverskridende adfærd

JanusCentrets bekymringsbarometer 

 

Artikel

https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2016/unge-kraenkere-tag-nu-den-svaere-snak-om-sex/

 

Rapporter

https://www.januscentret.dk/viden-og-vaerktoejer/statusrapporter/

Nyheder

Nyt bekymringsbarometer

JanusCentret udgiver en ny version af bekymringsbarometeret Bekymringsbarometret er et værktøj, der kan bruges, hvis der er tvivl om, hvordan man skal tackle, eller hvor

Læs mere »