Mediation

Hvad er

Mediation?

Mediation er i denne sammenhæng et terapeutisk styret møde mellem offer og den krænkende part, hvor der har været mistanke om seksuelle grænseoverskridelser imellem parterne. Mediation er særlig anvendelig i sager, hvor der en betydningsfuld relation mellem offer og den krænkende part, f.eks mellem søskende.

Et medierende møde er et nøje planlagt og struktureret forløb, der tilbydes som en del af det overgrebsfokuserede behandlingsforløb. Den krænkende part følges tæt af sin behandler i forberedelsesfasen samt under og efter mødet.

Formålet med mediationen er, at:

Målgruppe

I Fønix tilbydes medierende møder som en del af behandlingstilbuddet. Møderne er særligt hensigtsmæssige i sager, hvor der er en betydningsfuld relation mellem offer og den krænkende part (eksempelvis søskende), og hvor den seksuelt krænkende adfærd har påvirket/beskadiget relationen.

Indehold

Grundet forskelle i sagerne vil der være variation ift. antal timer for afholdelse af disse møder. Et medierende møde er et nøje planlagt og struktureret forløb, som kræver grundig forberedelse over flere sessioner. Den krænkende part følges tæt af sin behandler i forberedelsesfasen, samt under og efter mødet. Mediationen indeholder forberedende samtaler med barnet/den unge, forberedende møde med den krænkende parts forældre ift. deres rolle på det medierende møde samt afholdelse af det medierende møde mellem offer og den krænkende part og efterfølgende opfølgningsmøde. Andre sager vil kræve yderligere møder med forældrene alt efter alvorsgraden.

Takst

Manlger priser her