Hvad er

udredning?

Vi lægger stor vægt på at inddrage forældre og andre omsorgspersoner i barnet/den unges netværk i udredningen. Inddragelsen medvirker til, at vi opnår indsigt i barnet/den unges relationer og livsomstændigheder, og dermed får en øget forståelse for den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Fønix vurderer ud fra den enkelte henvisning, hvor omfattende en udredning, der er behov for. Udredningen kan bestå af:

Omfang

Typisk vil et barn og dets omsorgspersoner skulle komme i Fønix 3-8 gange ifm. et udredningsforløb, alt efter hvor omfattende udredning der er tale om. Som regel strækker en udredning fra start til slut sig over en periode på 2-4 måneder.

Overgrebsfokuseret udredning

A Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, hvor der er behov for undersøgelse af det generelle intellektuelle funktionsniveau, opmærksomhedsfunktionen samt den følelsesmæssige og relationelle funktion. Dette med henblik på at afdække mulige bagvedliggende faktorer for den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd samt vurdering af den fremadrettede indsats.

Indehold

Omgang

Varighed: ca. 3-4 måneder.

Takst:

Overgrebsfokuseret udredning

B Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, hvor der foreligger en eller flere relevante tests, som fortsat vurderes aktuelle eller yderligere testning ikke vurderes relevant/hensigtsmæssigt.

Indehold

Omgang

Varighed: ca. 2-4 måneder.

Takst: kr.

Overgrebsfokuseret udredning

C Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, hvor der typisk foreligger relevante psykologiske undersøgelser/testmateriale, som vurderes tilstrækkeligt som grundlag for en supplerende overgrebsfokuseret udredning.

Indehold

Omgang

Varighed: ca. 2-3 måneder.

Takst: kr.