Behandling

Behandling

Hvad er

Behandling?

De børn og unge, der tilbydes behandling er ud fra den forudgående udredning vurderet at kunne indgå i forløbet enten individuelt eller med inddragelse af netværket. Behandlingen er specialiseret og bliver tilrettelagt med hensyntagen til barnet/den unges særlige behov, funktionsniveau og kompetencer til at indgå i behandling. Omdrejningspunktet for behandlingen vil altid være barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

Formålet med behandlingsforløbet er, at:

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, der ud fra en forudgående udredning vurderes at kunne profitere af et behandlingsforløb. Behandlingen kan være individuel, men vil i mange tilfælde inddrage det professionelle og/eller familiære netværk med henblik på at forstå og støtte barnet/den unge.

Indhold

Omfang

Varighed: ca. 10-15 sessioner.

Takst: fra kr.