Gå direkte til

Få den rigtige vejledning og sparring

så du kommer rigtigt videre i forløbet

Er du barn eller ung?

Er du forælder eller pårørende

Er du fagperson

Få den rigtige vejledning og sparring

indsats retter sig mod børn og unge op til 18 år med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende eller krænkende adfærd. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommunen, barnets/den unge og forældre/nære omsorgspersoner, ligesom professionelt netværk kan indgå i samarbejdet

Den primære indsats er udredning og behandling, men kan også være rådgivning, konsultation, supervision, mediation og undervisning. Indsatsen er landsdækkende og er organisatorisk tæt forankret med De Danske Børnehuse, og bistår således alle landets kommuner med hjælp og støtte til målgruppen.

Det faglige fundament er blandt andet inspireret af Janus Centret, og indsatsen er højt specialiseret. Formålet med indsatsen er at forebygge seksuelle overgreb mod børn, og indsatsen har til opgave at hjælpe børn og unge med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende og krænkende adfærd til at komme i bedre trivsel og udvikle en sundere seksualitet.

Indsatsen tilbydes i børnevenlige rammer, af fagprofessionelle, der er vant til at snakke med børn og unge med seksuelle grænseproblematikker. Der er i indsatsen fokus på høj faglig kvalitet og skånsomhed overfor barnet eller den unge, samt denne forældre/nære omsorgspersoner.  

Seneste nyheder

Nyt bekymringsbarometer

JanusCentret udgiver en ny version af bekymringsbarometeret Bekymringsbarometret er et værktøj, der kan bruges, hvis der er tvivl om, hvordan man skal tackle, eller hvor

Læs mere »

Ofte stillede spørgsmål

Målgruppen er børn og unge mellem 4 og 18 år, der udviser seksuelt bekymrende og / eller krænkende adfærd.

Hvis du står med en sag, der kræver enten udredning eller behandling, skal du, afhængig af, hvor du befinder dig i landet, tage kontakt til en af følgende enheder:

I Regions Hovedstaden kan du kontakte Fønix Hovedsatden
I Region Sjælland kan du kontakte Fønix Sjælland
I Region Syd kan du kontakte Fønix Syd
I Region Midt kan du kontakte Rådgivningscentret
I Region Nord kan du kontakte SEBA

Kontakt den kommune du opholder dig i og spørg efter børn og unge afdelingen.