Fønix tilbyder udredning, behandling, supervision og konsultative forløb vedr. børn og unge i bekymrende seksuel udvikling

Fønix er et landsdækkende, specialiseret tilbud, der retter sig mod børn og unge op til 18 år med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende eller krænkende adfærd overfor andre børn. Der findes 5 Fønix-enheder, der organisatorisk er tæt forankret med De Danske Børnehuse og bistår landets kommuner med hjælp og støtte til målgruppen. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommunen, barnet/den unge og forældre/nære omsorgspersoner, ligesom professionelt netværk kan indgå i samarbejdet. Alt efter hvor i landet du befinder dig, kan du tage kontakt til en af nedenstående enheder.

Gå direkte til

Sådan kommer du videre

Er du barn eller ung?

Er du forælder eller pårørende?

Er du fagperson?

Udredning, behandling, supervision og konsultative ydelser

Den primære indsats er udredning og behandling, men kan også være rådgivning, konsultation, supervision, mediation og undervisning. Indsatsen er landsdækkende og er organisatorisk tæt forankret med De Danske Børnehuse, og bistår således alle landets kommuner med hjælp og støtte til målgruppen.

Det faglige fundament er blandt andet inspireret af Janus Centret, og indsatsen er højt specialiseret. Formålet med indsatsen er at forebygge seksuelle overgreb mod børn, og indsatsen har til opgave at hjælpe børn og unge med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende og krænkende adfærd til at komme i bedre trivsel og udvikle en sundere seksualitet.

Indsatsen tilbydes i børnevenlige rammer, af fagprofessionelle, der er vant til at snakke med børn og unge med seksuelle grænseproblematikker. Der er i indsatsen fokus på høj faglig kvalitet og skånsomhed overfor barnet eller den unge, samt denne forældre/nære omsorgspersoner.  

Seneste nyheder

Forskningsnetværkets konference om overgreb mod børn 2024 (tidl. Hindsgavlkonferencen)

Når vi taler om overgreb, retter vi ofte vores opmærksomhed mod den, der udsættes for seksuelle, fysiske eller psykiske overgreb og på, hvordan vi bedst kan støtte, hjælpe, udrede og behandle. 

På dette års konference vil vi udover dette fokus også kaste lys på de børn og voksne, som udviser en bekymrende eller krænkende adfærd overfor børn. Viden om netop denne gruppe, hvem de er, hvordan deres adfærd kan forebygges og hvilken behandling, der virker for dem, er begrænset. 

Vi vil derfor på konferencen stille skarpt på forskellige karakteristika og opmærksomheder ved børn og voksne, der udviser bekymrende eller krænkende adfærd og blive klogere på forskellige behandlingsformer.

Konferencen henvender sig til alle der arbejder med børn og overgreb, enten med direkte kontakt til børnene eller via. forskning og lovgivning. 

I år afholdes konferencen på Syddansk Universitet og koster 2000 kr. med Early Bird-billetter for to dages oplæg, se program her.

1. maj stiger prisen for yderligere billetter til 2250 kr. Bindende tilmelding – bliver du forhindret kan du overgive pladsen til en anden. 
Det er ikke muligt at købe billet til dele af konferencen.

Du kan tilmelde dig til konferencen her.